Kvaliteta

Misija

Iskustvom i inovativnim rješenjima osiguravamo visoku kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti kroz logističke usluge slijedeći zahtjeve i očekivanja svih zainteresiranih strana.

Vizija

Biti lider u cestovnom prijevozu u RH koji će biti standard i mjerilo kvalitete te profesionalnosti u svim segmentima poslovanja – zaposlenima poželjan poslodavac, kupcima prvi izbor i pouzdan partner i društveno odgovorna kompanija.

Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Poštujući načela kvalitete i sigurnosti hrane i hrane za životinje te održavanjem i kontinuiranim poboljšanjima integriranih sustava upravljanja, u potpunosti jamčimo visoku kvalitetu i najviši stupanj sigurnosti hrane u logističkom lancu uz maksimalnu brigu za okoliš, racionalno korištenje energenata i prilagodbu klimatskim promjenama.

Temelj naše politike:

  • opredjeljenje za trajno poboljšanje i unapređenje integriranih sustava upravljanja,
  • poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, definiranim ciljevima, rizicima i prilikama,
  • kontinuirano poboljšanje kvalitete u svim segmentima poslovanja kao prioritet svi zaposlenika
  • promicanje procesnog pristupa i upravljanja rizicima
  • redovito praćenje, mjerenje učinkovitosti i unapređenje poslovnih procesa
  • zaštita i poboljšanje zdravlja, sigurnosti i dobrobiti zaposlenika, ugovornih partnera i kupaca
  • stalna briga o zaposlenicima i rad na kompetencijama, edukaciji i svijesti o kvaliteti, sigurnosti na radu i primjenu općih i održivih praksi za ublažavanje i smanjenje nepovoljnih utjecaja klimatskih promjena
  • održavanje i poboljšavanje komunikacije s kupcima, dobavljačima i zainteresiranim stranama
  • izgradnja dugoročnih i bliskih odnosa sa svojim partnerima, stvarajući vrijednost za kupca ostvarujemo svoj cilj koji nam omogućava razvoj i rast na osobnoj i korporativnoj razini,
  • trajno smanjenje utjecaja na klimatske promjene razvojem projekata kojima se vodi briga za racionalno korištenje energenata i podiže udio obnovljivih izvora energije te ulaganjem u modernizaciju vozila vodeći računa o utjecajima na okoliš i bioraznolikost.

Ricardo gradi povjerenje na temelju uzajamnog poštovanja i uspostavljanja partnerskih odnosa i kvalitetne suradnje sa svim zainteresiranim stranama s ciljem postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha.

Ricardo se obvezuje osigurati sve potrebne resurse za primjenu ove Politike u svim segmentima poslovanja.

predsjednik Uprave: Milan Vrdoljak

Certifikati

GMP + B4 Transport

Preuzmi PDF

IFS Logistics

Preuzmi PDF

HACCP Codex Alimentarius

Preuzmi PDF

ISO 9001:2015

Preuzmi PDF