Integrirani sustavi upravljanja

Sustavno bavljenje kvalitetom poslovanja u Ricardu započelo je ciklusom uvođenja sustava upravljanja te donošenjem načela poslovnog ponašanja tvrtke, dakle 2010. godine.

2011. godine uspostavljen je, dokumentiran i certificiran sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hranom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 (Međunarodna organizacija za normizaciju kvalitete) i sustav upravljanja analizom rizika i kritičnih kontrolnih točaka robe široke potrošnje i prehrambenih proizvoda – HACCP u Sektoru transporta, distribucije i tehničke službe, a 2012. proširili smo sustave na Sektor skladištenja. Krajem 2015. godine uvodimo standard kvalitete i sigurnosti prijevoza stočne hrane i žitarica – GMP+, a ubrzo nakon toga; u travnju 2016. godine IFS Logistics – standard koji se sustavno bavi sigurnošću hrane u cijelom lancu za područje transporta, distribucije i skladištenja.

U svom radu veliku pažnju pridajemo i zaštiti okoliša, tako su brojna poboljšanja usmjerena na ekološko izuzimanje tvari iz procesa servisa i održavanja vozila, skladištenje, rukovanje te odlaganje ili preradi otpada  i potencijalno opasnih tvari.

Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane određuje tijek poslovnog procesa, međusobne veze između procesa, odgovornosti i ovlaštenja te potrebne radne procedure i upute. Kvaliteta je posao svih nas!

Svoj uspjeh u provođenju složenog procesnog i uspješnog poslovanja potvrđujemo certifikatima za kvalitetu i to:

  • IFS Logistics – međunarodnom normom za sigurnost hrane u području transporta
  • ISO 9001 standardom upravljanja kvalitetom
  • HACCP standardom- sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka
  • GMP+ standardom-sustav kvalitete prijevoza stočne hrane