Production

In our processing plant, according to a traditional recipe with the latest technology, we produce 100% natural apple juices under the RICO brand.

Very innovative and practical packaging, known as Bag in box, allows the juice to remain equally tasty and high quality for 30 days after opening, without refrigeration.

Production process scheme

Investment and development

Tvrtka Ricardo d.o.o. provodi projekt Ulaganja u modernizaciju proizvodnje voćnog soka; unutar mjere 4, „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, Operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja je 1.076.220,28 HRK bez PDV-a, dok je intenzitet sufinanciranja 50%, odnosno dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznosi 538.110,14 HRK. U sklopu navedenog projekta provodi se ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja će doprinijeti modernizaciji postojećeg pogona za proizvodnju domaćeg prirodnog soka te doprinijeti snaženju promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja tržišne pozicije Tvrtke u segmentu proizvodnje prirodnih voćnih sokova.

The production of RICO juices takes place in a modernly equipped plant located near our own orchards and orchards of our partners, which from a technological point of view is the best guarantee for fast delivery of freshly harvested fruits for processing and obtaining high quality juice.

Contact:

Darda, Kudeljara 1 a
Tel:+385 31 740 222
Fax: +385 31 561 121
Mail: [email protected]